Meryl “Wollan”

J’adore sa voix ! Ici Meryil chante en créole martiniquais, mais « Wollan » en créole jamaïquain (patois) veut dire « Hold on » : attendre / patienter. La vidéo nous donne la transcription en français.

[The song centers on this idea: “Don’t tell me to hold on (to wait); Don’t make me waste my time!”]

[Intro]
Atann, atann, atann
Mwen ja paré baw, pa di mwen atann
Atann atann
Pa fè mwen pèd tan mwen si sa mô
Sa mô, sa mô

Mwen ja paré baw, pa di mwen atann
Atann, tann

[Couplet 1]
Sa sé real life, pani cinéma
Sa fè an moman mwen sizé là
Long time mwen ja wèw mais mwen pa ka di ayen
Ayen, ayen
Ou kay pété bal avan
Baby baby, sa ki fèt fèt
Lè sé la fêt, fidji mwen ka pèd tèt
Mwen pa kouyon mwen baw numéro a
Pwèmyé whatsapp, a pa té mwen
Mové tan’w la, mwen pa ka brinin an patat’
Mais o swè fodré nou wayne pon di track
Mwen ké kitéw vini
Lè ou cho, palé ba mwen
“Lovinjitis” pou nou pé aliyé
Mwen sav mwen pa tou sèl, mwen ké fè yo pé-é
Sa yo fèw avan mwen sa pawticuliyé
Sé dwèt pou sa ou pôkô sav sa ou lé

[Refrain]
Baby mwen cho, wollan, no pa di mwen wollan
Mwen ja paré baw pa di mwen wollan
Baby mwen cho, wollan, no pa di mwen wollan
É si ou paré an nou ba mwen an lè
Baby wollan no fo pa di mwen wollan

[Couplet 2]
As a real grown woman an péké pétayé
Mwen ja wè kè ou ka prilé, an ka gadéw en zyéw
Braw alantou mwen, an ka senti’m médayé
Ou poko konèt mwen mé sav yo pa té paré
Sinkè d’maten pa kouté lèspwiw, ba mwen lanmen
Lè lapôt’ finmin, pa ka ni “non mais non mais”
Soutou pa kouté moun lè yo ka nommen nom mwen
Enfin vwala, lè ou cho an nou ba mwen an lhè

[Refrain] Baby mwen cho, wollan, no pa di mwen wollan
Mwen ja paré baw pa di mwen wollan
Baby mwen cho, wollan, no pa di mwen wollan
Et si ou paré an nou ba mwen an lè
Baby wollan no, fo pa di mwen wollan
Baby wollan no, fo pa di mwen wollan
Baby wollan no, fo pa di mwen wollan
Baby wollan no, fo pa di mwen wollan

[Couplet 3]
Mé di mwen sa ou pè
Oubliyé lézèks
Mwen sav kè sa té red
Mwen pé ké fèw lapenn
Baby baby, sa ki fèt fèt
Lè sé la fêt, fidji mwen ka pèd tèt
Mwen pa kouyon, mwen baw numéro a
Pwèmyé whatsapp, a pa té mwen

[Refrain] …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s